Concello de Catoira
español galego

Benvida

 

CONCURSO DE RELATOS INFANTIL:

BASES DO CERTAME:
Primeira. Destinatarios
Poderán participar tódolos nenos/as empadroados no Concello de idades comprendidas entre os 7 e 10 anos.
Segunda. Características
Os relatos deberán estar escritos en galego. Cada autor presentará o seu traballo en dous sobres en branco da seguinte maneira: SOBRE A , incluirá o relato co título.  SOBRE B , incluirá un escrito indicando os datos do/a autor/a do relato (nome e apelidos, data de nacemento e teléfono de contacto).  Non deberán exceder os 4 folios A4 só por unha cara escritos a man, ou 2 folios escritos a ordenador por unha soa cara (tipo de fonte “ Times New Roman ou Arial” tamaño 12). A única característica común en todos eles é que o texto deberá incluír a frase “CANDO REMATE DE LIMPAR A COCIÑA”, que se poderá colocar en calquera parte do relato.
Terceira. Premios
Establécense tres premios :
1º PREMIO : lote de libros e vale de 40¤ en material de papelería
2º PREMIO: lote de libros e vale de 30¤ en material de papelería
3º PREMIO : lote de libros e vale de 20¤ en material de papelería
Cuarta. Xurado
Estará formado polo Dpto. de Cultura do Concello e o seu ditame será inapelable.
Quinta. Prazo e lugar de presentación
Os relatos deberán presentarse na Biblioteca Pública antes do día 23 de abril. O fallo farase público o día 26 de abril ás 19:00h. O Concello resérvase o dereito de utilizar, difundir e expoñer os relatos presentados ó concurso.

 

 

XESTIÓNS DO CONCELLO SOBRE A REFORMA DO EDIFICIO DE PIRAGÜISMO

 

Consultar documento 

 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

O Concello informa que no pleno do día 28 de decembro se aprobou inicialmente o Plan Xeral
de Ordenación Municipal. Durante o prazo de 2 meses, que remata o 26 de marzo, as persoas interesadas poderán examinar o expediente nas oficinas municipais e presentar as alegacións que consideren oportunas.

Por erro, ata o xoves 31 de xaneiro estivo dispoñible nesta web unha versión do PXOM que non estaba actualizada. Na sección "Descargas-Trámites" poden consultar xa a versión corrixida e aprobada no Pleno. Deberán descargar o arquivo "PXOM [zip]". Tamén está dispoñible o acordo plenario e un modelo de formulario de alegacións.

 

 

Consellería de Innovación e Industria Icono de conformidade co Nivel Doble-A, das Directrices de Accesibilidade para o Contido Web 1.0 do W3C-WAI

Concello de Catoira - info@catoira.es
Concello, 6 - 36612 - Catoira (Pontevedra)
Tel.: 986 546 014 - Fax: 986 546 217